Edukacja Romska
Edukacja dzieci Romskich

Dzieci romskie w naszej szkole są otoczone profesjonalną opieką wychowawczą I dydaktyczną. Uczęszczają na zajęcia wspierające ich wszechstronny rozwój,  gdzie mogą uzyskać pomoc w odrabianiu zadań domowych i uzupełnianiu braków programowych. Cyklicznie organizujemy imprezy dla naszej społeczności romskiej i uczymy się wzajemnie szacunku dla odmienności kulturowej. Ściśle współpracujemy  z asystentami edukacji romskiej, wspólnie monitorujemy postępy dzieci i rozwiązujemy problemy.

 
Integracja ze środowiskiem romskim

Do naszej szkoły uczęszcza grupa uczniów romskich. Dzieci oprócz planowych lekcji uczestniczą w dodatkowych zajęciach wspierających ich wszechstronny rozwój. Mają możliwość udziału w konkursach sprawdzających wiedzę i uzdolnienia. W ciągu roku cyklicznie organizowane są imprezy integrujące nasze środowisko szkolne np. grudniowe „Biesiadowanie z Romami”.

 
"Jamaro Sveto" - Nasz świat

Jesteśmy szkołą koordynującą edukację romską na terenie miasta Bydgoszczy. W szkole zatrudnieni są asystenci edukacji romskiej oraz choreograf tańca romskiego.

Informujemy, że zespół Jamaro Sweto prowadzi swoją działalność w MDK 4 przy ul. Dworcowej.

 

 

     

 

 


Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl