Etapy edukacji

Od 1 września 2016 roku w szkole zostały utworzone dwa kolejne oddziały przedszkolne. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi od godz. 6.45 do godz.17.00, w tym trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek, przygotowywane w szkolnej kuchni przez Panie kucharki. W przedszkolu są wyodrębnione trzy grupy: grupa dzieci 3-4 letnich, grupa dzieci 5-6 letnich, grupa 5-6 letnich (5-godzinna). Przedszkole realizuje podstawę programową i  w pełni przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

I ETAP EDUKACYJNY

Wychowanie przedszkolne - klasy 0
Edukacja wczesnoszkolna klasy I - III

Zajęcia dla dzieci z oddziałów 0 - odbywają się w godz. 8.00 – 13.00.


Pracujemy nowoczesnymi metodami stymulującymi rozwój osobowości każdego dziecka .
Dzieci są objęte opieką logopedyczną i psychologiczną ; szkolimy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie klas młodszych biorą udział w cyklicznych imprezach okolicznościowych, konkursach szkolnych i międzyszkolnych.


II ETAP EDUKACYJNY
Klasy IV do VII oraz oddziały gimnazjalne - klasy drugie i trzecie do wygaśnięcia

Kontynuacja nauki języków obcych zajęcia informatyczne w nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu Lekcje w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne.


Zajęcia uzupełniające:
Dydaktyczno – wyrównawcze socjoterapeutyczne, dla dyslektyków metodą Dennisona przygotowujące do testów kompetencji na koniec szkoły podstawowej konsultacje z j. polskiego i matematyki - pogotowie uczniowskie
- Szkolny Klub Profilaktyki
- Punkt Interwencji Szkolnej


Koła zainteresowań:
- recytatorskie
- biblijne
- koło Caritas
- komputerowe
- europejskie
- teatralne
- taniec towarzyski i disco
- przyrodnicze
- z j. angielskiego i j. niemieckiego
- sportowe,
- Akademia Filmowa

Uczniowie biorą udział w licznych zawodach i rozgrywkach sportowych na szczeblu miejskim i województwa, w których zajmują czołowe miejsca.


Cykliczne imprezy:
apele z okazji 11.XI i 3 V.,
Jasełka, Dzień Patrona,
Orkiestra Świątecznej Pomocy,
konkursy: piosenki angielskiej,
recytatorskie, plastyczne,
rozgrywki sportowe

 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl