Kadry
Dyrektor - Waldemar Parszyk 

Wicedyrektorzy:  Wioletta Majchrzak

                         Elżbieta Wojtyna

    Ewa Kwaśnik

Sekretarz szkoły - Iwona Kiełpikowska

Oddziały Zerowe

 • Grażyna Ostrowska
 • Sylwia Daszkowska
 • Izabela Filipczak

Oddziały Przedzkolne

 • Hanna Koźmińska
 • Wioleta Krenska

Edukacja Wczesnoszkolna

 • Ewa Rucińska,
 • Ewa Suligowska,
 • Renata Rasmus- Sarnecka,
 • Katarzyna Chrzanowska,
 • Dorota Gołębiowska,
 • Iwona Janiszek,
 • Małgorzata Zywert
 • Danuta Olszewska
 • Piotr Polasik

Język polski

 • Monika Kondrat,
 • Magdalena Januszewska
 • Małgorzata Gowor
 • Daria Panek

Matematyka

 • Ewa Kwaśnik,
 • Barbara Rajpold
 • Katarzyna Hołyńska
 • Elżbieta Wojtyna

Fizyka

 • Zofia Najdowska
 • Barbara Rajpold

Chemia

 • Zofia Najdowska

Język angielski

 • Małgorzata Tram,
 • Magdalena Mentel,
 • Agnieszka Niemiec
 • Katarzyna-Olszak Kryszak
 • Marta Walkowiak

Język niemiecki

 • Kamila Demska
 • Danuta Olszewska

Przyroda

 • Elżbieta Zych-Konczal,
 • Wioletta Majchrzak
Biologia
 • Katarzyna Łowicka
 • Elżbieta Zych-Konczal

Technika

 • Lilianna Gadacz

       Historia

 • Agnieszka Niemiec
 • Piotr Borkowiak

Geografia

 • Jolanta Ornatowska
 • Wioletta Majchrzak

Wych. fizyczne

 • Agnieszka Pietrzak
 • Katrzyna Łowicka
 • Sylwester Birkholz

Trenerzy pływania

 • Joanna Białkowska
 • Szymon Kapeliński
 • Rafał Kowalski

Trenerzy kajakarstwa

 • Grzegorz Kara
 • Tomasz Matczuk

Informatyka

 • Zofia Łukowska,
 • Ewa Kwaśnik
 • Aleksandra Kaczmarek

Muzyka

 • Agnieszka Peplińska
 • Agnieszka Pietrzak
 • Zofia Łukowska      

Plastyka

 • Danuta Olszewska

Religia

 • Agnieszka Peplińska
 • Lilianna Gadacz
 • Anna Błażejak

Biblioteka

 • Małgorzata Grzanka
 • Dawid Lewandowski

Świetlica

 • Małgorzata Mackiewicz
 • Piotr Polasik
 • Dawid Lewandowski

Pedagog

 • Lidia Sławińska
 • Agnieszka Ozdarska

Doradztwo zawodowe

 • Agnieszka Ozdarska

 

 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl