Kalendarz roku szkolnego

Kalendarium 2018/2019

 

Lp.

Termin

Treść

03.09.2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

13.09.2018

Rada pedagogiczna

19.09.2018

Zebrania z rodzicami

31.10.2018

2.11.2018

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych - Szkoła Podstawowa i Oddziały Gimnazjalne

06.11.2018

Drzwi otwarte – Oddziały Gimnazjalne

05.11.2018

Drzwi otwarte- Szkoła Podstawowa

06.12.2018

Zebrania z rodzicami - Szkoła Podstawowa, Oddziały Gimnazjalne

22.12-01.01.2018/19

Przerwa świąteczna

07.01.2019

Rada klasyfikacyjna

08.01.2019

Zebrania z rodzicami

14.01-27.01.2019

Ferie zimowe

29.01.2019

Rada analityczna

19.03.2019

Drzwi otwarte - Oddziały Gimnazjalne

20.03.2019

Drzwi otwarte- Szkoła Podstawowa

10.04.2019

11.04.2019

12.04.2019

 

Egzamin Gimnazjalny

 

15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

Egzamin Ósmoklasisty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Szkoła Podstawowa klasy I-VII

18.04-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

29.04.2019

30.04.2019

02.05.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – Szkoła Podstawowa i Oddziały Gimnazjalne

09.05.2019

Zebrania z rodzicami - Oddziały Gimnazjalne

10.05.2019

Zebrania z rodzicami - Szkoła Podstawowa

12.06.2019

Rada klasyfikacyjna

18.06.2019

Rada analityczna

21.06.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

I półrocze  03.09.2018  –   13.01.2019

II półrocze 14.01.2019 –    21.06.2019

 

 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl