O szkole

Szkoła Podstawowa nr 10 została wybudowana w roku 1952.

Organ prowadzący - Miasto Bydgoszcz , Urząd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka, tel 52 5858913

Trzypiętrowy budynek szkoły - o łącznej powierzchni 4000 m2 - usytuowany jest w dzielnicy Okole niedaleko Multikina. Mamy boisko szkolne, sale gimnastyczną, a od niedawna "Orlika"- z któregojesteśmy dumni. W szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele i inni pracownicy, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwają dyżurujący nauczyciele. Dodatkowym zabezpieczeniem jest monitoring wewnętrzny oraz system alarmowy.Szkoła jest wyposażona w pomoce naukowe: tablice interaktywne i multimedia. Mamy rownież pracownię komputerową z dostępem do internetu.Przyjazny uczniom sekretariat szkoły zaopatrzony jest w ksero i telefon. Można tam uzyskać rzetelną informację oraz pobrać odpowiednie dokumenty.

Walory szkoły
 • Usytuowanie w centrum Bydgoszczy (Okole) z dogodnym dojazd (Rondo Grunwaldzkie) - duży teren rekreacyjny - szkoła z tradycjami otwarta na nowe trendy w nauczaniu i wychowaniu.
 • Bardzo dobrze wyposażone pracownie - szkoła kameralna, bezpieczna i przyjazna dla uczniów.
 • Bezpieczeństwo uczniów wspomagane jest monitoringiem.
 • W szkole działa „Szkolna grupa konsultacyjna" współpracująca z Policją, Strażą Miejską i Pomocą Społeczną.
 • Wykształcona kadra pedagogiczna, wyspecjalizowana w kierunkach: logopedii, pedagogiki szkolnej, terapii pedagogicznej, socjoterapii gimnastyki korekcyjnej, psychologii, biblioterapii, oligofrenopedagogiki, rewalidacji.
 • Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką szkolną i pracownią multimedialną- uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć opiekuńczych prowadzonych przez świetlicę czynną już od 7. (zajęcia artystyczne, ruchowe, komputerowe, pomoc w odrabianiu zadań domowych, konkursy - współpraca z Wyższą Szkołą Gospodarki, Integracyjną Świetlicą Romską, Multikinem, Domem Kultury nr 4, Filharmonią Pomorską, Kinoteatrem„ Adria", Pałacem Młodzieży.
 • Szkoła przyjmuje dzieci spoza rejonu.
Historia szkoły

Dyrektorzy szkoły:

 • 1952r. E. Kazimierczak. (1952 – 1954) - zorganizowanie szkoły w budynku przy ul. Dworcowej 82
 • 1954r. E.Ajtner. (1954 – 1968) - przeniesienie do nowo wybudowanego gmachu przy ul. Śląskiej 7
  Pan Dyrektor Edmund Ajtner urodził się w 1902 r. w Kcyni. W 1918 roku brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 1921 roku wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego w Kcyni. W 1939 roku brał udział w walkach na Wybrzeżu. Był dowódcą kompanii ckm-ów baonu Obrony Narodowej „Kartuzy”. 19.09.1939 roku wraz z całą załogą dostał się do niewoli niemieckiej. Dopiero 5.02.1945 roku uwolniono go z obozu jenieckiego. Kilka dni później, 26.02.1945 roku podjął pracę jako nauczyciel. W 1954 roku został kierownikiem przeniesionej (dwuletniej)  Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul Śląskiej 7 w Bydgoszczy. Edmunda Ajtnera odznaczono wieloma medalami. W 1962 r. Nadano mu Wielkopolski Krzyż Powstańczy, a w 1967 r. odznaczenie „Bydgoszcz Zasłużonemu Obywatelowi”. W dalszej kolejności były: Złoty Krzyż zasługi (1968), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1971), Medal Zwycięstwa i Wolności (1972) i Medal 30-lecia PRL (1974).Zmarł 8.08.1984 roku.
 • 1973r. J. Demczewski (1968 – 1985) - nadanie szkole im. Jana Kochanowskiego i wręczenie Sztandaru
 • J. Wróblewski (1985 – 2004)
 • I. Andryszak (2005- 2008)
 • P. Polasik (od 2008 -2013)
 • W. Parszyk (2013)
Poprawiony: sobota, 28 października 2017 22:55
 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl