Bydgoska karta rodzinna

 

 

to program, który ma na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny 
i pozytywnego wizerunku dużej rodziny.
Sprzyja wzmacnianiu dużej rodziny, przeciwdziałaniu jej wykluczeniu, wspieraniu realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań oraz wyrównywaniu szans rozwojowych i życiowych dzieci.

Beneficjentami Programu będą rodziny, w tym rodziny zastępcze, zamieszkujące 
w Bydgoszczy, składające się z rodziców lub jednego rodzica, mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, 
gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Każdy członek rodziny otrzyma imienną Bydgoską Kartę Rodzinną ze zdjęciem, którą będzie mógł posługiwać się indywidualnie.

Bydgoska Karta Rodzinna uprawnia do korzystania z systemu ulg, rabatów 
i bonusów przygotowanych przez Partnerów Programu

(również do ulg przy zakupie podręczników)

Jak otrzymać Bydgoską Kartę Rodzinną?

  • Należy złożyć wniosek w biurze meldunkowym (najbliższe biuro: ul. Przyrzecze 13, I piętro, pok.106).
  • Do wniosku dołączyć zdjęcia osób uprawnionych do otrzymania karty (zdjęcia w formacie legitymacyjnym lub paszportowym można dostarczyć w formie papierowej lub na płycie CD, należy je podpisać, mogą to być zdjęcia zrobione amatorsko).
  • Druk wniosku można pobrać w biurze meldunkowym oraz na stronie www.bydgoszcz.pl lub u pedagoga szkolnego.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny

oraz można je znaleźć na stronie www.bydgoszcz.pl

 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl