Samorząd Uczniowski
Kilka słów o naszej działalności

Kilka słów o nas i naszej działalności

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy – jego celem jest zmienianie szkoły i wpływanie na to, co się w niej dzieje tak, aby wszyscy uczniowie czuli się w niej dobrze i wszyscy byli zaangażowani w jej życie. W osiągnięciu tego celu pomaga sprawna organizacja- dzięki niej łatwiej coś zaplanować, przygotować, podzielić zadania, dowiedzieć się, co  kto robi i za co jest odpowiedzialny.
Kto tworzy Samorząd Uczniowski?- wszyscy uczniowie są jego członkami. Oznacza to, że wszyscy uczniowie mają prawo angażować się w jego prace, przedstawiać ciekawe pomysły, wyrażać głos w ważnej sprawie. Oczywiście SU ma również swoich przedstawicieli w postaci przewodniczącego, zastępcy oraz skarbnika wybieranych w powszechnych i demokratycznych wyborach uczniowskich.
Decyzją społeczności uczniowskiej w roku szkolnym 2018/ 2019 skład SU przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: Tatiana Rosińska

Zastępca: Markus Karwecki

Skarbnik/ Sekretarz: Kamil Cichowski

Poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim- uczniowie mogą wpływać na to, co dzieje się w szkole, poznawać nowych ludzi oraz życie szkoły. Poprzez swoje pomysły i propozycje SU stara się wzbogacić ofertę imprez szkolnych. Podejmowane akcje i inicjatywy uczniowskie uczą współpracy w grupie, wprowadzania równości wśród uczniów, odpowiedzialności, zdobywania cennego doświadczenia i brania udziału w życiu szkoły.
Samorząd Uczniowski biorąc pod uwagę propozycje i potrzeby uczniów, na początku każdego roku szkolnego opracowuje plan pracy zawierający listę imprez i akcji do realizacji.

W roku szkolnym 2018/ 2019  zaplanowano m.in.:

 • Dzień Chłopaka; Dzień Dziewczyny
 • Kontynuacja akcji SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA
 • Kontynuacja akcji KOLOROWY DZIEŃ- jako walki o cenne przywileje dla klasy
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej (tzw. Dzień Nauczyciela) w tym roku uczniowie samodzielnie spróbują poprowadzić lekcje
 • Mikołajki
 • Wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy GÓRA GROSZA
 • WOŚP – udział w akcji i zbiórka pieniędzy na cele charytatywne;
 • Dyskoteka andrzejkowa i karnawałowa;
 • Walentynki oraz szkolna poczta walentynkowa;
 • Dzień Kobiet;
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Światowy Dzień Ziemi
 • Dzień Samorządu Uczniowskiego
 • oraz wiele innych, ciekawych i inspirujących działań.

W każdej szkole są bowiem uczniowie, którzy cieszą się szczególnym uznaniem, przejawiają inicjatywę do działania i dają się zauważyć na tle innych rówieśników. Swój potencjał i talenty mogą wykorzystać w pracy na rzecz Samorządu Uczniowskiego.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!

 

 


Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl