Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szkolnym 2018-19 
(wszystkie zajęcia są bezpłatne)

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nazwa zajęć

Do kogo kierowana jest forma

Dzień i godzina

1.

Błażejak Anna

Wolontariat

Kl. 5-6 
3 gim

Śr. 14.45

2. 

Budny Monika

Zajęcia wspierająco-integracyjne

3 ga
3 gb
3gc

Pon. 8.55-9.40
Wt. 11.45-12.30
Pon. 9.50-10.35

3.

Birkholz Sylwester

 

Gry i zabawy z elementami gier sportowych

Kl. 1-4

Śr. 14.25-15.20

4.

Borkowiak Piotr

Kółko historyczne

Kl. 6-8

Wt. 14.40-15.20

5.

Chrzanowska Katarzyna

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kl. 1b

Czw. 11.45-12.30
Pt. 11.45-12.30

6.

Demska Kamila

 

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego

Kl. 3 gim

Czw. 14.30

7.

Gadacz Lilianna

 

Kółko „Z kartą rowerową jeżdżę bezpieczniej”

Kl. 5

Pon. 8.00-8.45

8.

Gołębiowska Dorota

Kółko matematyczne

Kółko taneczne

Kl. 1a

Kl. 1a

Śr. 11.45-12.30

Śr. 12.30-13.35

9.

Gowor Małgorzat

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z j. polskiego

Kl. 3ga i 3gc

Pon. 14.35

10.

Janiszek Iwona

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Kółko matematyczne

Kl. 2a

Kl. 2a

Pon. 12.50-13.35

Wt. 10.50-11.35

11.

Januszewska Magdalena

 

 

Kółko literacko-recytatorskie

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z j. polskiego

Kl. 4-8

Kl. 8b

Śr. 7.15

Pon. 7.15

12.

Kaczmarek Aleksandra

 

Kółko informatyczne - programowania

Kl. 5-8

Pon. 15.20

13.

Kondrat Monika

 

 

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z j. polskiego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Kl. 8a

Kl. 5a

Czw. 8.20-8.50

Wt. 13.35-14.20

14.

Król Paulina

Kółko matematyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Kl. 4 i 6b

Kl. 4 i 6b

 

Czw. 13.35-16.20

15.

Łowicka Katarzyna

 

Kółko gier sportowych

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z biologii

Kl. 3 gim

Kl. 3 gim

Pt. 14.30-15.15

Śr. 15.15-16.00

16.

Matczuk Tomasz

Zajęcia sportowe – piłka ręczna

 

Kl. 4-6

 

17.

Najdowska Zofia

 

 

 

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z chemii i fizyki

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii i fizyki

Kl. 3 gim


Kl. 7-8

Wt. 13.35-14.20

Czw. 14.30-15.15

18.

Niemiec Agnieszka

Kółko z j. angielskiego

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z historii

Kl. 5

Kl. 3 gim

Pon. 13.45-14.30

Śr. 14.30-15.15

19.

Olszak-Kryszak Katarzyna

 

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z j. angielskiego

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z j. angielskiego

Kl. 3 gim

 

Kl. 8

Pt. 7.30


Czw. 7.30

20.

Olszewska Danuta

Kółko z j. niemieckiego

Kl. 4-5

 

21.

Panek Daria

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Kl. 4b i 4c

Kl. 5c

Czw.13.45-15.20

 

Czw.13.45-14.30

22.

Pawska Kamila

Zajęcia usprawniające aparat mowy

Kl. 0c

 

23.

Peplińska Agnieszka

 

 

Kółko muzyczne

Zajęcia umuzykalniające

Kl. 4-8

Kl. 0b i 0c

Wt. 14.40-15.25

Pon. 13.45-14.15

24.

Pietrzak Agnieszka

 

Gimnastyka korekcyjna

Kółko taneczno-gimnastyczne

Rugby Tag

Kl. 1a

Kl. 1-4

 

Pon. 11.45-12.30

Pon. 14.30-15.15
Śr. 15.00-15.45

Wt. 13.45-15.15
Czw. 13.45-15.15

24.

Rajpold Barbara

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Realizacja programu z uczniem zdolnym

Kl. 7b

Kl. 6a

Śr. 14.30-15.15

Wt. 13.35-14.20

25.

Rasmus-Sarnecka Renata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

3a

2b

Pon. 14.35-12.20

Pt. 13.35-14.20

26.

Rucińska Ewa

 

 

Opieka nad dziećmi w drodze na basen

3a

Wg planu
Śr. 14.35-15.20

27.

Sławińska Lidia

Zajęcia logopedyczne

Kl. 1

Czw. 11.30-13.00

28.

Suligowska Ewa

 

 

Opieka nad dziećmi  drodze na basen

Realizacja programu z uczniem zdolnym

Kl. 3b

Kl. 3b

Wg planu

14.35.15.30

29.

Tram Małgorzata

 

Opieka nad Samorządem Uczniowskim

Uczniowie z SP

Cały rok – akcje

30.

Walkowiak Marta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego: „I can do it”

Kl. 3-7

Śr. 9.50-10.35
Czw. 12.50-13.35

31.

Włoch-Kasprowicz Barbara

Zajęcia przygotowawcze do egzaminu z j. polskiego

Kl. 3bg

Pt. 12.35-14.30
co dwa tygodnie

32.

Zych-Konczal Elżbieta

 

 

Kółko przyrodniczo-turystyczne

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przyrody i biologii

Kl. 4-8

Kl. 4-8

Czw. 15.30-16.15
co drugi tydzień

 

Prowadzone są również zajęcia dodatkowe dla cudzoziemców oraz uczniów pochodzenia romskiego. Wszystkie wg ustalonego planu/indywidualnie lub grupowo.

 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl