• RSS
 • Facebook
 • Twitter
20
marzec
Możliwość komentowania Sparta została wyłączona
Comments

Od VIII do VI w. p.n.e. rozija się charakterystyczna dla Grecji forma państwowości – polis, czyli państwa miasta. Do najważniejszych państw – miast należały Sparta i Ateny. Lakonia, na której terenie leży Sparta zaczęła dynamicznie się rozwijać od X w. p.n.e. dzięki najazdom i osadnictwu Dorów. Powstały tam stałe osady, które nastepnie połączyły się w polis. Dorowie, którzy od swojej stolicy zwali się Spartanami założyli około VI w. p.n.e. sojusz wojskowy zwany symmachią nazywany Związkiem Peloponeskim, na czele którego stanęła Sparta. Kiedy w większości polis nie obowiązywała już zasada dziedziczenia, na czele państwa spartańskiego stało dwóch królów pochodzących z dwóch odrębnych dynastii. Do obowiązków królów należało sprawowanie funkcji religijnych przypadających najwyższym kapłanom oraz dowodzenie armią. Królowie posiadali również uprawnienia sędziowskie w sprawach dotyczących adopcji, podziału majątku i spadków. W trakcie wypraw wojennych, jeden z królów stawał na czele armii, a drugi pozostawał w mieście.

Królowie nie podejmowali jednak ważnych decyzji wagi państwowej. Najważniejsze decyzje należały do kompetencji Rady Starszych (nazywanej geruzją). W skład geruzji wchodziło 28 spartiatów, którzy ukończyli 60 lat oraz pochodzili z arystokratycznych rodów, oraz dwóch władców. Gerontami mogli zostać także szczególnie zasłużeni obywatele. Członków Rady Starszych wybierano na Zgromadzeniu Ludowym, w którym uczestniczyli wszyscy dorośli obywatele, którzy przyjmowali lub odrzucali wnioski Rady przez okrzyk. Zgromadzenie Ludowe było zwoływane raz na rok. Podczas Zgromadzenia wybierano również 5 eforów, odpowiedzialnych za kontrolowanie wszystkich organów władzy w polis. Eforowie stanowili więc właściwy rząd tworzący politykę państwa.

Inne Wpisy z naszego portalu internetowego:

 • Reforma aten04/04/2013Reforma atenReforme ustroju Aten przeprowadził w VI w. p.n.e. Salon, wybrany na urząd archonta w 594 r. p.n.e.. Umorzył on długo drobnych […]
 • Moskwa02/20/2013MoskwaStosunki francusko - rosyjskie mimo pokoju Tylży cechowała dużą nieufność. Car czuł się upokorzony poniesionymi klęskami, obawiał się […]
 • Położenie polis01/20/2013Położenie polisOd około X w. p.n.e. osady leżące na terenie Attyki łączyły się by ostatecznie stworzyć jedną polis, skupioną wokół najsilniejszego […]
 • Jerzy IV03/25/2013Jerzy IVJerzy był młodszym bratem króla Edwarda VIII i w młodości pozostawał w jego cieniu. Edward był pewny siebie i towarzyski, natomiast […]
 • Absolutyzm oświecony w Rosji03/10/2013Absolutyzm oświecony w RosjiRosja charakteryzowała się dystansem i izolacją, który dzielił ją od Europy w wielu dziedzinach. Powodem tego faktu był brak dostępu do […]
 • Podczas gdy w Polsce spada czytelnictwo książek, w…09/03/2013Podczas gdy w Polsce spada czytelnictwo książek, w…Podczas gdy w Polsce spada czytelnictwo książek, w innych krajach europejskich ten trend nie jest wcale tak widoczny. We Francji […]
 • Ustroje01/10/2013UstrojePodstawową różnicą pomiędzy ustrojami obu polis jest fakt, że w Sparcie władzę sprawowała wąska grupa ludności - spartiatów, panowali […]
 • W pustyni i w puszczy03/28/2013W pustyni i w puszczy"W pustyni i w puszczy" ten słynny pisarz zaczął tworzyć w 1910 roku. Od razu, kiedy tylko naczelny ówczesnego "Kuriera warszawskiego" […]
 • Dobre książki dla każdego12/10/2016Dobre książki dla każdego Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z książkami lub przechodząc między regałami księgarń nie wiesz co wybrać, to powinny Cię zainteresować […]
Categories: Sparta

Comments are closed.